Sunday, 30 December 2012

இறைவன்                                                      திருமூலர்--தமிழ் சித்தர்

ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்.--திருமந்திரம்     சீவன் என சிவன் என்ன வேறில்லை
  சீவனார்   சிவனாரை அறிகிலர்
 சீவனார்   சிவனாரை அறிந்தபின்
     சீவனார்   சிவனாயிட்டு இருப்பரே ---திருமந்திரம் 1993 


இறைவனை அறியவும் இறைவனை உணரவும் இறைநிலை 

அடையவும் உறுதுணையாக நிற்பது தமிழே என்பதை  உணர்ந்த
  திருமூலர், மூவாயிரம்  தமிழ்ப் பாடல்களில்  திருமந்திரத்தை 

அருளியுள்ளார்

என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் 

தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே--திருமந்திரம் 


Wednesday, 19 December 2012

Arignar Anna Zoological Park, vandalur ,pic 7

Most of the exhibits in the zoo lie along a circular road covering about 2.5 kilometres (1.6 mi). Smaller mammals and other exhibits are located along three inner roads. The park area is dotted with large open island-type enclosures and chain-link fence, with camouflaged wet and dry moats, hidden walls, and simulated natural environment for the residents of the park.

Arignar Anna Zoological Park, vandalur ,pic 6


Arignar Anna Zoological Park, chennai,pic 5

Safaris
As part of the park's development plan, safari parks for lion, gaur and deer have been created on a hilly terrain covering an area of 70 hectares (170 acres), enabling the visitors to see the animals in their natural habitats.

Arignar Anna Zoological Park, vandalur,pic 4,

The park has 81 enclosures and more than 170 species of mammals, birds and reptiles, such as the barking deer, blackbuck, sambar, sangai, nilgai, wolf, tiger, jaguar, panther, hog deer, jackal, hyena, lion, giraffe, camel, otter, llama, elephant, and a number of monkey species such as Nilgiri langur, lion-tailed macaque, baboon, Hanuman langur and leaf-capped langur. There are about 46 endangered animals of the Western Ghats, the Eastern Ghats and the Indian subcontinent such as the Nilgiri macaques, as well as other rare species including monitor lizard, chimpanzees, European brown bear, Muscovy duck, giraffe, Bengal tiger, white tiger, lemur, macaque, vulture, and star tortoises. The park is also home to exotic species such as the Australian flightless bird species of emu and cassowary. The park contains about 138 plant species, including cashew and eucalyptus. The dense vegetation of the park supports about 56 species of butterfly.

Arignar Anna Zoological Park, vandalur, chennai,pic 3

The park is located at Vandalur in the south-western part of the Chennai Metropolitan Area, about 6 kilometres (3.7 mi) from Tambaram and about 15 kilometres (9.3 mi) from Chennai Airport. The whole of the park and the proposed night safari zone lie within the Vandalur Reserve Forest area located immediately to the southwest of Tambaram Air Force Station. The eastern and western sides of the park are bordered by Hassan and Otteri lakes, respectively. The main entrance of the zoo lies on the eastern side of the Chennai–Trichy Highway (National Highway 45), also known as the Grand Southern Trunk (GST) Road, near its intersection with the Vandalur–Kelambakkam Road. The lion safari range lies in the north-eastern side of the park, pervading into the reserve forest area, and the rescue and rehabilitation centre and the proposed night safari zone are located at the southern side across the Vandalur–Kelambakkam Road. The Vandalur railway station of the Chennai suburban railway network is located at the north-western side, about 1 kilometre (0.62 mi) from the main entrance of the park.

Arignar Anna Zoological Park,vandalur,pic 2

Arignar Anna Zoological Park (abbreviated AAZP), also known as the Vandalur Zoo, is a zoological garden located in Vandalur, a suburb in the southwestern part of Chennai, India, about 31 kilometres (19 mi) from the city centre and 15 kilometres (9.3 mi) from Chennai Airport

Arignar Anna Zoological Park,vandalur,chennai,pic 1

Arignar Anna Zoological Park is one of the modern and scientifically managed zoos of the Country with 262 full time staff apart from petty contract workers. The Zoological Park is the pride of the State and has attained excellence in the Captive Breeding Programme for endangered species and in the field of zoo education and creating awareness about the conservation of natural resources. The functions of the zoo are carried out by several departments/sections namely Administration, Animal welfare, Commissary (Store), Transport, Research, Education and Awareness, Veterinary, Horticulture, Security and Sanitation. The zoo has a well-equipped zoo kitchen, zoo hospital and quarantine facility. A zoo school was opened in the year 2000 for the teachers, students and general public where regular zoo education and conservation programmes are conducted. The zoo has adequate number of Battery Operated vehicles to transport visitors to the animal exhibits through the network of internal roads. Several service roads have been laid for serving the animal enclosures.


Sunday, 16 December 2012

birds watching mirror,video


friendship video


மார்கழி மணிவாசகம்
மார்கழி மணிவாசகம்: எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருள்வாயே... 


எம்பெருமான் கோவில் கொண்டுள்ள உடம்பைப் பெற்றவர்களே உறக்கம்(சுழுப்தி),கனவு (சொப்பனம்) ஆகிய நிலைகளில் இருந்து விழித்துக்(சாக்கிரம்)கொள்வீர்களாக.

கல்லூரி ஞாபகம்கல்லூரி ஞாபகம்
வகுப்பறையில் தமிழ்ப் பேராசிரியர் சொன்னது.

சங்க காலக் கவிதை.


மொழியொன்று புகலாயாயின் முறுவலும் புரியாயாயின்

விழியொன்று  நோக்காயாயின்  விரகமுற்று உழல்வேன் உய்யும்

வழியொன்று காட்டாயாயின் மனமும்சற்று உருகாயாயின்

பழியொன்று நின்பால்சூழும் பாராமுகம் தவிர்திஎன்றான்---யாரோ


*************************


மனோண்மணியம் நாடகத்தில் வரும் சுந்தர முனிவர் கதா பாத்திரம் இளம்பெண்களின் மனநிலையை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.


"
குழவிப் பருவம் நழுவும் காலை

களிமிகு கன்னியர் உளமும் வாக்கும்

புளியம் பழமும் தோடும் போலாம்"

Saturday, 15 December 2012

bala subramaniya samy thirupporur.flv video


balasubramaniya samy,thirupporur,chennai
 வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளின் வழியில் வாழ்ந்துவரும் இவர் சுத்த சன்மார்க்க நெறியினைக் கடைப் பிடித்து வருகிறார்.
குடும்பத்திலிருந்து விலகி துறவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகிறார்.
சுமார் பதினைந்து ஆண்ண்டுகளாக இவர் உணவு சாப்பிடுவது இல்லை. தண்ணீர் மட்டும் சிறிது அருந்துகிறார்.தன்னை நாடி வரும் அன்பர்களுக்கு அவர்களது நாட்பட்ட நோய் தீர்க்கும் வகைக்கு சிறிதளவு தீர்த்தம் வழங்குகிறார்.அத்துடன் சிறிதளவு மூலிகையும் கொடுக்கிறார்.
இவை சொல்லும் பத்தியம் புலால் உண்ணாமல் இருப்பதும்,குப்பைமேனி கீரையை பருப்புடன் சமைத்து சாப்பிடுவதும் ஆகும்.
இவரை தொலைபேசி மூலம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இருப்பிடம் திருப்போரூர்


கைப்பேசி எண்:9940346522